fbpx

NannyBee, gevestigd te Elzeneiland 8 Rijswijk is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. NannyBee beheerd deze gegevens. De contactgegevens van de functionaris zijn als volgt: tom@nannybee.nl | +31 6 34 119 538 | NannyBee.nl

NannyBee is verantwoordelijk voor het naleven van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op het het platform app.nannybee.nl / nannybee.nl. Hierbij zal NannyBee zich altijd maximaal inzetten voor een transparant en veilig platform voor alle gebruikers.

 

Artikel 1: Algemene verklaring

NannyBee verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. De gebruiker is niet verplicht alle gegevens te verstrekken. De volgende gegevens zijn verplicht voor alle gebruikers:

 • Voor,- en achternaam
 • Geldig e-mailadres en wachtwoord
 • Postcode en huisnummer
 • Persoonlijke omschrijving

Voor oppassers is daarnaast verplicht:

 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Uurtarief
 • Beschikbaarheid
 • Bankrekeningnummer (IBAN)

Eventueel aangevuld met:

 • Mobiel telefoonnummer
 • Aantal jaren oppaservaring
 • Ervaring met leeftijdscategorieën van kinderen
 • Beschikking over referenties
 • Baan / studie
 • Talenkennis
 • Relevante opleidingen

Voor ouders is daarnaast verplicht:

 • Aantal kinderen
 • Geboortedatum kinderen

De informatie die de gebruiker verstrekt kan altijd aangepast worden.

Op het gebruikersprofiel kan ook andere informatie over de gebruiker worden ingevuld, zoals een foto en overige relevante informatie

Artikel 2: Gebruik van gegevens

NannyBee verkoopt de persoonsgegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van het beschreven doel of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. NannyBee zal verantwoordelijk blijven voor deze verwerkingen.

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende doeleinden en wettelijke grondslagen:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de dienst
 • Wanneer dit wettelijk bepaald;
 • Wanneer de gebruiker toestemming heeft gegeven om de persoonsgegevens te verwerken.
 • Om de dienstverlening van het online platform aan te kunnen bieden;
 • Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen;
 • Om contact op te nemen indien dit nodig is;
 • Om het gebruikersprofiel te beheren en/of aan te passen
 • Om de afhandeling van de betaling mogelijk te maken
 • Om promotie, innovatie en/of administratie uit te voeren.

Persoonsgegevens worden net zo lang bewaard zolang het gebruikersprofiel actief is. Indien de gebruiker zich uitschrijft zal NannyBee de persoonsgegevens zo snel mogelijk vernietigen en deze niet meer gebruiken voor verwerkingsdoeleinden.

 

Artikel 3: Bijzondere en/ of gevoelige informatie

NannyBee slaat informatie op van gebruikers (in deze zin ouders), die een oppas zoeken en van de oppassers. NannyBee verwerkt de volgende bijzonderen en/of gevoelige persoonsgegevens van de gebruikers:

 • Ras (profielfoto)
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar oud: NannyBee zal nooit de intentie hebben deze gegevens te verzamelen zonder toestemming gehad te hebben van ouders of voogd.

 

Artikel 4: Inzage van persoonsgegevens

De gebruikers hebben het recht om hun persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast hebben de gebruikers het recht om de eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door NannyBee en hebben de gebruikers het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de gebruikers bij ons een verzoek kunnen indienen om de persoonsgegevens die wij van de gebruiker beschikken in een computerbestand naar de gebruiker of een ander, door de gebruiker genoemde organisatie, te sturen.

De gebruikers kunnen een verzoek indienen door brief of email te sturen aan:

NannyBee
Elzeneiland 8
2285 JZ Rijswijk

E: info@nannybee.nl

Wij reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op het verzoek.

 

Artikel 5: Geautomatiseerde besluitvorming

NannyBee neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat hier een mens tussen zit.

 

Artikel 6: Overige bepalingen

NannyBee is gerechtigd het privacystatement te wijzigen. Deze wijziging wordt bekend gemaakt aan de gebruikers op de website en/of via berichtgeving.

Privacy verklaring